Çaga yzlary kollaage suraty çarçuwasy, gülgüne / ak

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW0610L
 • Material:MDF, aýna
 • Reňk:Ak, gülgüne
 • MOQ:600 sany
 • Gaplamak:köpürjik örtük, ak guty
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Tebigy
 • Önümçilik wagty:30-45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:Zhejiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000000 sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • DÜZGÜN DIZAYN: 4x6 Surat çarçuwasy;Bezeg dizaýny.

   

  • Güýçli we işlemeli: Häzirki wagtda bazara çykýan arzan we ýalpyldawuk plastmassa çarçuwalar bilen deňeşdirilende çydamly kompozit agaçdan we ýokary kesgitli aýnadan ýasaldy.Aýna gymmatly suratyňyzyň çyzylmagynyň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni alýar.

   

  • HER KÖMEK ÜÇIN PERFEKT: Öýüň ýa-da ofisiň töweregindäki dürli ýerlerde planşetde, tekjede ýa-da diwarda görkezilýär.

   

  • Bu özüne çekiji surat çarçuwasy, çaga sowgat sanawyňyzy ýa-da durmuşyňyzda garaşýan ene-atalar üçin oýlanyşykly çaga duşy sowgady üçin ajaýyp

   

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. Dizaýn bilen kömek edip bilersiňizmi?

  * Elbetde, OEM / ODM / OBM-ni kabul edýäris.Hususy talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, hünärmen dizaýnerlerimiz size garaşýarlar.

  2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  * Sargyt edýän önümleriňize görä.Önümleriň köpüsinde inwentar bar, tölegiňizi tassyklandan soň olary size iberip bileris;
  * Käbir ýöriteleşdirilen önümleriň önümçilik prosesi çylşyrymly, şonuň üçin öndürmek üçin has köp wagt gerek.Olary eltmegiň wagty 30-40 günden köp bolup biler.

  3.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
  * T / T, Paypal, LC, Western Union we ş.m. kabul edýäris.

  4. Nusgalary berip bilersiňizmi?
  * Hawa, nusga gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda taýýarlarys.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň