Customörite söýgi habar tagtasy bilen toý ýubileý surat çarçuwasy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Haryt belgisi:JH-FW1210-46H
 • Material:MDF
 • Reňk:Agaç, paulowniýa agajy
 • MOQ:600 sany
 • Aýratynlyk:EKO üçin amatly
 • Gurşun wagty:40 gün
 • Port:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Gaplamak:Gaplamak
 • Marka ady:Jinn Home
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 bölek / bölek
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • Openingeke açylýan surat çarçuwasy.Suratyň ululygy 4 dýuýmdan 6 dýuýma çenli maslahat berilýär.

   

  • Ölçegleri: 19.2 * 18 * 1,2 sm.

   

  • Dizaýn: Surat çarçuwasy, suratyň aýdyňlygyny we aýdyňlygyny üpjün etmek üçin öň tarapy aýna bilen enjamlaşdyrylandyr we arassalamak has aňsat.Ajaýyp hil we çydamlylyk kepilligi bilen ýokary hilli agaç materiallaryndan ýasaldy.Yzky, suratlary aňsat çalyşmak üçin aňsat tokly dizaýn, gaty we aňsat deformasiýa edilmeýär.Çarçuwany iş stoly görkezmek üçin dik ýa-da keseligine ýerleşdirip bolýar.Çeňňek bilen gysylýar, islän ýeriňize asyp bilersiňiz.Çarçuwalarymyzy satyn alanymyzda, ulag sebäpli aýna döwüldi, wagtynda habarlaşyň.

   

  • Heartüregiň jikme-jigi: Tebigy agaçdan we ak, häzirki zaman stilindäki agaç görnüşi.Bu surat çarçuwasynyň özboluşly görnüşi, dostlaryňyz ýa-da täze durmuş guranlar üçin öý sowgady hökmünde size laýyk gelýär.Bezeg çarçuwalary, Şükür güni we Ro Christmasdestwo güni dostlar we söýgüliler üçin ajaýyp sowgatdyr. Surat çarçuwasynda aýratyn pursat paýlaşyň.Ajaýyp sowgat ideýasyny döredýär!Zehinli zatlar aýratyn setir.

   

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * Adatça 600 sany.Takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  2. OEM, ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  * Hawa.Size kömek etjek hünärmen dizaýnerlerimiz hem bar.

  4. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
  * Önümçilik ýagdaýyny islendik wagt barlap bilmek üçin öz zawodymyz bar.Önümçilik döwründe we ondan soň suratlar berip bileris.Şeýle hem gözden geçirip bilersiňiz.

  5. Töleg usulyňyz nähili?
  * T / T, L / C, D / A, D / P we Western Union.30% öňünden we 70% balans goldaýarys.

  6. Nusga berýärsiňizmi?
  * Hawa.Şeýle hem, nusgalaryň özleşdirilmegini goldaýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň