Biz hakda

NINGBO JINNHOME DECORATION CO., LTD

2007-nji ýylda Ningbo Jinn Home Decoration Co., Ltd-ni esaslandyranymyzdan bäri uzak ýol geçdik. Ningbo-da senagat we söwda pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Öý bezeg önümlerimiz, surat çarçuwalary, şaý-sepler gutulary, aýnalar, agaç tarelka ýaly dürli görnüşler bilen özboluşly stil duýgyňyzy aňlatmagy aňsatlaşdyrýar.şem eýesi we beýlekiler. Köp ýurtda gowy hyzmatdaşlygy bolan 100-den gowrak müşderimiz bar.
Müşderiler elmydama zehinli dizaýn önümlerimizden ýokary hilli dizaýn hyzmatyndan lezzet alýarlar.Kompaniýamyzyň ýerleşýän ýeri, howa menzili, Ningbo we Şanhaý portuna ýakyn, şonuň üçin harytlara baryp görmek ýa-da eltip bermek isleseňiz gaty amatly.“Jinn Home” Europeewropada, Amerikada, Okeaniýada, Aziýada we Orta Gündogarda ähli müşderilere bäsdeşlik nyrhlarynda önüm almaga mümkinçilik berýän täsirli söwda kanalyny döretdi.“Hemme zat has gowy bolmaly” maksady bilen Jinn Home, müşderimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýar.

Näme üçinSaýlaň Us

Heeac12efd4074550aa3c167e55901a1cr-1

Ningbo Jinn öý bezegi Co.2007-nji ýylda esaslandyrylan öý senetçiligi pudagynda hünärmen öndüriji we eksportçy.Deňiz, gury ýer ýa-da howa gatnawy bolsun, amatly transport desgalary bilen Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşdik.Müşderilerimize OEM we ODM ýaly ýörite hyzmaty hödürläp bileris.
Dürli bazara we müşderiniň isleglerine laýyk gelýän täze önümleri yzygiderli ýerine ýetirmek üçin kompaniýamyzyň öz gözleg we barlag bölümi bar.
ABŞ-da “Walmart” we “Disney” ýaly käbir markalar, şeýle hem EURO-da köp satyjylar bilen hyzmatdaşlyk etdik.
Ygtybarlylygy, berkligi we netijeliligi üpjün edýän önümler bilen yzygiderli täzelik we dizaýn liderligi bilen tanalýarys.
“Hemme zat has gowy bolmaly” maksady bilen Jinn Home, müşderimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýar.
Ningbo Jinn Home siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

Biziň ýakynlygymyz hakda