önümleri
/ önümler /
/ önümler /

Öý bezeg önümlerimiz

özboluşly stil duýgusyny surat çarçuwalary, şaý-sepler gutulary, aýnalar, agaç tarelka ýaly dürli wariantlar bilen aňlatmagy aňsatlaşdyryň.şem saklaýjy we başgalar.

 • sadsafsafas
 • fsafasfasf
 • safsafsafasdfas

Biz hakda

2007-nji ýylda Ningbo Jinn Home Decoration Co., Ltd-ni esaslandyranymyzdan bäri uzak ýol geçdik. Ningbo-da senagat we söwda pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Öý bezeg önümlerimiz, surat çarçuwalary, şaý-sepler gutulary, aýnalar, agaç tarelka ýaly dürli görnüşler bilen özboluşly stil duýgyňyzy aňlatmagy aňsatlaşdyrýar.şem eýesi we beýlekiler. Köp ýurtda gowy hyzmatdaşlygy bolan 100-den gowrak müşderimiz bar.

Köpräk oka

Iň soňky habarlar

 • Arzan we aňsat diwar bezegi

  Arzan we aňsat diwar bezegi

  Diwarlarymyzy bezemek öý bezegçileriniň köpüsi üçin ullakan dilemma ýaly bolup görünýär, ýöne beýle bolmaz.Ine, býudjetde diwarlaryňyzy bezemegiň çalt we aňsat usullary!Iň köp ýaýran ýalňyşlyk ...

  Koprak oka>
 • Öý gurnaýjy başarnyklary

  Öý gurnaýjy başarnyklary

  Arassa we tertipli ýaşaýyş gurşawy ähli adamlaryň yzy bolmaly.Someöne käbir sebäplere görä köplenç jaýymyzy tertipli saklamakda kynçylyk çekýäris.Käbir adamlaryň wagty ýok, sebäbi w bilen meşgullanýarlar ...

  Koprak oka>
 • Süýji öýüňizde has köp aýna bolsa

  Süýji öýüňizde has köp aýna bolsa

  Öýüňize has köp aýna goýsaňyz, tutuş jaý gülki bolar.Bagtly gülki we şadyýan sesler.Ilkinji gezek aşyk bolanda, ýaş gyz doly beden aýnasynyň öňünde durdy ...

  Koprak oka>
 • Surat ramkalary ýatlamalaryňyzy galdyrar

  Surat ramkalary ýatlamalaryňyzy galdyrar

  Agaç surat çarçuwalary: Memoriesatlamalaryňyzy owadan saklamak we öý bezegi üçin ulanmak isleseňiz, iň soňky okalýan çarçuwalar ýygyndysyny göz öňünde tutuň ...

  Koprak oka>
 • Surat çarçuwalary barada umumy soraglar

  Surat çarçuwalary barada umumy soraglar

  1. Adaty surat çarçuwasynyň ölçegleri / ululyklary haýsylar?Surat çarçuwalary, islendik ululykdaky surata laýyk gelmek üçin dürli ululykda we dürli ölçegde bolýar.Düşek tagtasyny ulanyp, kynçylyklara ýetip bilersiňiz ...

  Koprak oka>
 • hyzmatdaş1
 • hyzmatdaş13
 • hyzmatdaş12
 • hyzmatdaş1sad
 • hyzmatdaş1324
 • hyzmatdaş1ewr
 • hyzmatdaş1324
 • hyzmatdaş1234
 • hyzmatdaş123
 • hyzmatdaş1asdaw
 • dsfwae
 • dsfpartner123
 • hyzmatdaş1234
 • hyzmatdaş14