Gülgüne bambuk rattan Agaçdan ýasalan surat çarçuwasy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW2624J
 • Material:MDF
 • Reňk:gülgüne
 • MOQ:500 HK
 • Gaplamak:gaplamak we ak guty gysmak
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, başgalar
 • Önümçilik wagty:45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 sany
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • MATERIAL: Sable Map çarçuwalary MDF (Orta dykyzlykly süýümli tagta) we hakyky aýnadan ýasalýar

   

  • STAND: ýakymly surat çarçuwasyny stoluň üstündäki stend bilen ulanyp bolýar.Şeýle hem diwara asyljak çeňňekler bilen gelýär.

   

  • HYBRID ULANMAK: Surat çarçuwamyzy öýde, ofisde, myhmanhanada ýa-da ýaşaýyş otaglary ýa-da aşhana stollary üçin bezegde ulanyp bolýar

   

  • Yşyk

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. OEM, ODM, özleşdirmek hyzmatyny berýärsiňizmi?
  * Hawa.Bu ugurda 14 ýyl tejribämiz bar.

  2. Töleg usulyňyz nähili?
  * 30% öňünden we 70% balans goldaýarys.

  3 Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * Adatça 600 sany.Takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  4. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
  * Önümçilik ýagdaýyny islendik wagt barlap bilmek üçin öz zawodymyz bar.Önümçilik döwründe we ondan soň suratlar berip bileris.Şeýle hem gözden geçirip bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň