Aýna

Material: diwaryň oturdylan aýnasy, ýokary hilli ýüzýän anneal aýnadan ýasalan we ýoýulmagynyň we ýoýulmagynyň öňüni alyp biler, size hakyky HD şekillendiriş berer.Gurşun we mis erkin ekologiýa taýdan arassa kümüş, çygly ýerlerde çydamlydyr.

Dizaýn: Öý bezegi üçin ajaýyp dürli ölçeglerde, şekillerde we reňk dizaýnlarynda bolýar.

Dürli ssenariýalar üçin: Vanna aýnasy, girelge aýnasy, biderek aýna, otag aýnasy we ş.m.

Gurmak aňsat: çeňňekler arka tagtanyň aňyrsynda öňünden gurlupdyr, bukjada nurbatlar bar.Gurmak we asmak aňsat.

Hyzmat: Günde 24 sagat elýeterli.Bir mesele ýa-da zerurlyk bar bolsa, ony çözeris.