3,5 × 3,5 dýuým agaç reňkli agaç çaga gülkünç surat çarçuwasy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW2623J
 • Material:MDF
 • Reňk:agaç
 • MOQ:500 HK
 • Gaplamak:gaplamak we ak guty gysmak
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, başgalar
 • Önümçilik wagty:45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 sany
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  Görkezişde ýatlamalar: Çagaňyzy ilkinji gezek tutanyňyzdan başlap, durmuşdaky iň uly ilkinji suratlaryny surata düşürip başlaýarsyňyz.Bu duýgur surat çarçuwasy, şol gymmatly ýatlamalary öýüň daşynda görkezmek üçin hökmany zat.Çelgili pursatlardan başlap, gündelik kesişlige çenli bu saklaýyş çarçuwasy olary çarçuwaly sungata öwürer.Bu ajaýyp saklaýyş çarçuwasy çagaňyzyň gözelligini görkezýär we suraty arassa şatlygyň nyşanlary bilen gurşap alýar.Bu ýagty rezin çarçuwasy islendik otaga uly ýylylyk goşýar.

   

   

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. OEM, ODM, özleşdirmek hyzmatyny berýärsiňizmi?
  * Hawa.Bu ugurda 14 ýyl tejribämiz bar.

  2. Töleg usulyňyz nähili?
  * 30% öňünden we 70% balans goldaýarys.

  3 Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * Adatça 600 sany.Takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  4. Nusgalar mugtmy ýa-da ýok?

  * Eger-de biziň inwentar önümlerimiz bolsa, size 3 sany mugt nusga hödürlemäge-de begenýäris, ýöne ýük siziňki tarapyndan ýygnalmalydyr;Customöriteleşdirilen önümleriňiz bolsa, degişli nusgalaryň bahasyny we ýük bahasyny ýygnarys.

  5. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
  * Önümçilik ýagdaýyny islendik wagt barlap bilmek üçin öz zawodymyz bar.Önümçilik döwründe we ondan soň suratlar berip bileris.Şeýle hem gözden geçirip bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň