Kompaniýa habarlary

 • Bahar 2022 Täze önüm - Surat çarçuwasy, Serwis hyzmaty, diwar bezegi harplary

  Bahar 2022 Täze önüm - Surat çarçuwasy, Serwis hyzmaty, diwar bezegi harplary

  Bu wirusdan bäri adamlaryň syýahatyna täsir edildi we çäklendirildi, köp adamlar bu boş wagtyny otaglarynyň ýerleşişini üýtgetmekden başlap, dürli mebelleri döwrebaplaşdyrmak üçin sarp edýärler.Gitdigiçe köp adam öýleriniň s-a aýtmagyny isleýär ...
  Koprak oka
 • 2022 oorapyk bezeg surat çarçuwasy meşhur tendensiýa

  2022 oorapyk bezeg surat çarçuwasy meşhur tendensiýa

  Pandemiýanyň ikinji ýyly bolan 2021-nji ýyl bilen hoşlaşdyk, sebäbi gündelik durmuşyň köp elementleri kadaly ýagdaýa gelip başlaýar.Emma köp adam üçin öýümiz durmuşymyzyň merkezinde galýar.Öý dizaýnynda meşhur zat zatlary täze saklamak üçin hemişe üýtgeýär ...
  Koprak oka
 • Surat çarçuwalarynyň klassifikasiýasy

  Surat çarçuwalarynyň klassifikasiýasy

  Döwrebap adamlar öý bezegine has köp üns berýärler.Roomaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, okuw otaglary, uzyn we monoton koridorlar we basgançaklar, gözel ýerlere iň ýakyn ýerler surat çarçuwalaryny goýmak üçin gowy ýerlerdir.Surat çarçuwalarynyň görnüşleri hem üýtgeýär ...
  Koprak oka
 • Aýna klassifikasiýasy

  Aýna klassifikasiýasy

  (1) Makiýa up aýnasy.Makiýa up aýnalary, her bir gyzyň isleýän zadydyr.Makiýa up aýnalary gyzyň kiçijik dünýäsi, ýöne makiýaup aýnalarynyň haýsydygyny bilýärsiňizmi?Uly we kiçi biderek aýnalar, tegelek we inedördül şekiller bar.Ownuk makiýaup aýnalary kiçi we ajaýyp ...
  Koprak oka