Surat çarçuwasy

STURDY DIZAYN: Ajaýyp çydamlylygy bilen däp bolan dizaýn çarçuwasy.Easyeňil girmek üçin arka tarapdaky aňsat açyş bellikleri bilen gelýär.Çarçuwa diwar çeňňekleri (portret we peýza.) Bilen üpjün edilýär.ýalpyldawuk aýna öňüňiz suratyňyzy aýdyň görkezýär we suratyňyzyň ömrüni goraýar.Ygtybarly gelmegini üpjün etmek üçin gaty seresaplylyk bilen gaplaň!

Fotoframmalar islendik tebigy giňişlik bilen ajaýyp garyşýan ajaýyp tebigy agaçlary we adaty ussatlygy görkezýär, islendik otagdaky aksent, bu ramka maşgala suratlary, eklektiki printler bilen gowy jübütleşýär we öýde oturylyşyklarda, çaga duşlarynda we maşgala çärelerinde sowgat bermek üçin ajaýyp.

IDEAL SOWGAT: Surat çarçuwasy maşgala suratlary / wakalary, Ro Christmasdestwo, ýubileý, toý, çaga duşy, öý hojalygy, iň gowy dost surat çarçuwalary we ş.m.