4x6inç agaç reňkli aýy şekilli agaç çaga surat çarçuwasy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW2621J
 • Material:MDF
 • Reňk:agaç
 • MOQ:500 HK
 • Gaplamak:gaplamak we ak guty gysmak
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, başgalar
 • Önümçilik wagty:45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 sany
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  Görkezişde ýatlamalar: Çagaňyzy ilkinji gezek tutanyňyzdan başlap, durmuşdaky iň uly ilkinji suratlaryny surata düşürip başlaýarsyňyz.Bu duýgur surat çarçuwasy, şol gymmatly ýatlamalary öýüň daşynda görkezmek üçin hökmany zat.Çelgili pursatlardan başlap, gündelik kesişlige çenli bu saklaýyş çarçuwasy olary çarçuwaly sungata öwürer.Bu ajaýyp saklaýyş çarçuwasy çagaňyzyň gözelligini görkezýär we suraty arassa şatlygyň nyşanlary bilen gurşap alýar.Bu ýagty rezin çarçuwasy islendik otaga uly ýylylyk goşýar.

   

  Ulanylyşy aňsat: Bu gorizontal çarçuwada adaty, gara mahmal arka we islendik iş stolunda, tekjede, şkafda ýa-da geýimçide durjak berk polotno bar.Şeýle hem, diwara ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän asma bellikleri bar.Diňe yzky öwrüm düwmelerini süýşüriň we surat goýuň.Bu çarçuwanyň umumy ölçegleri 17x13.5x1.2 sm, 4 "x 6" suraty görkezmek üçin niýetlenendir.Bu reňkli rezin çarçuwalaryny nirede saýlasaňyz, suratdaky gözellik ünsi özüne çeker.

   

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. OEM, ODM, özleşdirmek hyzmatyny berýärsiňizmi?
  * Hawa.Bu ugurda 14 ýyl tejribämiz bar.

  2. haýsy hyzmatlary berip bileris?

  * Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, DDP ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, GBP, CNY;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, MoneyGram, Western Union;
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý.

  3. MOQ näme?

  * Adaty MOQ 600pc. 3-4 ululyk bar bolsa hersi 300 pc çenli azaldyp bileris.

  4. Nusgalar mugtmy ýa-da ýok?

  * Eger-de biziň inwentar önümlerimiz bolsa, size 3 sany mugt nusga hödürlemäge-de begenýäris, ýöne ýük siziňki tarapyndan ýygnalmalydyr;Customöriteleşdirilen önümleriňiz bolsa, degişli nusgalaryň bahasyny we ýük bahasyny ýygnarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň