4x4inç ak agaçly çaga surat çarçuwasy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW2620J
 • Material:MDF
 • Reňk:Ak reňk
 • MOQ:500 HK
 • Gaplamak:gaplamak we ak guty gysmak
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, başgalar
 • Önümçilik wagty:45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 sany
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • Ulanylyşy aňsat: Bu gorizontal çarçuwada adaty, gara mahmal arka we islendik iş stolunda, tekjede, şkafda ýa-da geýimçide durjak berk polotno bar.Şeýle hem, diwara ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän asma bellikleri bar.Diňe yzky öwrüm düwmelerini süýşüriň we surat goýuň.Bu çarçuwanyň umumy ölçegleri 17x13.5x1.2cm, 3 "x 3.5" suratlary görkezmek üçin niýetlenendir.Bu reňkli rezin çarçuwalaryny nirede saýlasaňyz, suratdaky gözellik ünsi özüne çeker.

   

  • SOWGATLAR ÜÇIN BEREIK: Bu owadan ramka diňe bir öýüňizdäki haýsydyr bir nokady öwmek bilen çäklenmän, maşgala agzalaryna ýa-da ýaňy-ýakynda çaga dünýä inenlere iň ýakynlaryňyzy görkezmek üçin ajaýyp saýlawdyr.Çaga at dakmak dabarasy we ilkinji doglan gün toýy üçin iň gowy sowgat, ýakynlaryňyz çaga suratlaryny şeýle şadyýan görnüşde görkezýän bu duýgy çarçuwasyna ýokary baha bererler.Bu ajaýyp ramka, görenleriň ýüzüne ýylgyryş getirer

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. OEM, ODM, özleşdirmek hyzmatyny berýärsiňizmi?
  * Hawa.Bu ugurda 14 ýyl tejribämiz bar.

  2. Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * MOQ zakaz eden dürli önümleriňize esaslanýar.Adatça 600 sany.Şeýle hem, takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  3. Önümleriňiziň hili barada nähili?
  * Önümleriň hiline berk gözegçilik edip bilýän öz zawodymyz bar.Önümçilikden soň, ähli önümleriň ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetirýäris.

  4. haýsy hyzmatlary berip bileris?

  * Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, DDP ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, GBP, CNY;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, MoneyGram, Western Union;
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý.

  5. Nusgalar mugtmy ýa-da ýok?

  * Eger-de biziň inwentar önümlerimiz bolsa, size 3 sany mugt nusga hödürlemäge-de begenýäris, ýöne ýük siziňki tarapyndan ýygnalmalydyr;Customöriteleşdirilen önümleriňiz bolsa, degişli nusgalaryň bahasyny we ýük bahasyny ýygnarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň