Bezegli agaç gaplar, tegelek ak tarelka stendi we Makaron plastinka tortlary miweleri desert miweleri üçin metal tutawaç üzüm bezegi

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-TR0035J
 • Material:MDF + metal
 • Ölçegi:13.2inç
 • MOQ:600 sany
 • Gaplamak:köpürjik halta + ak guty Her bölek
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Kitap görnüşine birleşdirilip, aňsatlyk bilen ýygnalýar we görkezilýär
 • Önümçilik wagty:35-40 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC, ISO
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 sany
 • Hyzmat:Öý bezegi pudagynda we hünärmen dizaýn toparynda 15 ýyllyk tejribe
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • ✅2-TIER FARMHOUSE STYLE TRAY - Her bir tarelka hakyky we özboluşly ferma duýgusyny berýän owadan dizaýn edilen elde ýasalan agaç;Örän ýokary hilli materiallar we boýag bilen ýasalan goşmaça uly agaç derejeli hyzmat ediş lýubkasy, bäsdeşlerimiziň gap-gaçlaryndan tapawutlylykda, bölekleri azaldýar.

   

  • KÖP KESELLER ÜÇIN ULANMAK - Islendik waka ýa-da waka üçin ajaýyp rustiki ferma stolunyň bezegi: Nahar oturylyşygynda, iş otagynda işdäaçarlar, doglan günler, toýlar, toý ýa-da çaga duşlary, ýa-da gündelik dynç alyş öýi üçin stol bezegi. öý bezegi!

   

  • EST IEST GOWY SOWGAT SAYLAMASY - Ajaýyp kosmos tygşytlaýjylary, ähli dokumalar we däneler bilen rustiki duýgy bermek bilen bir hatarda, ähli naharlaryňyzy görkezmek üçin ajaýyp. al.Doglan gün, gutardyş, söýgüliler güni, ýubileý, şükür güni, Ro Christmasdestwo üçin iň gowy sowgat saýlamasy!

   

  • ASygnamak aňsat - rustiki derejeli hyzmatyňyzy birnäçe minutda dikeldiň.Örän ýokary hilli agaçdan we derejeli lýuboýyň hemişe durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin gowulandyrylan dübel dizaýny;Easyeňil saklamak üçin ýykylyp bilner - Islän ýeriňize daşamak üçin çydamly metal tutawajy hem goşuň

   

  • ✅INCLUDES WOOD BEAD GARLAND - Öýüňiziň islendik ýerinde agaç monjuk bezegi bilen özboluşly boho ferma stilini goşuň.Tebigy agaçdan çylşyrymly elde ýasalan, moda eşikler, çagalar bagynyň bezegi, mantel, gapy düwmeleri üçin ajaýyp - Islendik ýerde!Döredijilikli boluň!

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Iň pes sargyt mukdary näçe??

  MOQ dürli zatlara esaslanýan gaty çeýe.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  2-nji sorag.Dizaýn ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, hünärmen dizaýn toparymyz bar, ideýa berip bilersiňiz, biz ony işläris.

  4-nji sorag.Nusga alyp bilerinmi?

  Elbetde, elementlere görä erkin nusgalar berýäris, has giňişleýin maglumat.biziň bilen habarlaşyň ..

  5-nji sorag. Amazon müşderiňiz we poçta gutusy bukjasy barmy?

  Elbetde, müşderilerimiziň köpüsi onlaýn satýarlar, howpsuzlygy üpjün etmek bukjasyny hödürleýäris.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň