Emeli gülli agaç öý bezegi hatlary

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-FW2418A
 • Material:MDF
 • Ölçegi:H: 23.5 * 25 * 0.8CM M: 26.5 * 25 * 0.8CM E: 21 * 25 * 0.8CM Wenok: 30 * 30CM
 • MOQ:600 SET
 • Gaplamak:köpürjik halta + SOWGAT BOX
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Öý bezegi we başgalar
 • Önümçilik wagty:30-35 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC, ISO
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 sany
 • Hyzmat:Öý bezegi pudagynda we hünärmen dizaýn toparynda 15 ýyllyk tejribe
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • Paket öz içine alýar: 3 sany gara agaç harp (H, M, E) we diametri 30 sm töweregi bolan 1 sany emeli ewkalipt wenok.
  • Ölçegi: H: 9.8 * 9.3 dýuým, M: 9,8 * 10.2 dýuým, E: 9,8 * 8.3 dýuým, galyňlygy: 0,3 dýuým / 0.8 sm, ulalandan soň gül çemeniniň diametri: 12 dýuým / 30 sm.
  • Nähili ulanmaly: Her harpyň arka tarapynda çeňňekler bar, olary aňsatlyk bilen diwara asyp bilersiňiz.
  • Bu agaç jaý belgisi, jaýlaryňyzyň diwarlaryny bezemek, güýçli ferma stilini döretmek, öý gurşawyňyzy has owadan we amatly etmek üçin örän amatlydyr.
  • Maşgalaňyza, dostlaryňyza, täze goňşularyňyza ýakymly sowgat hökmünde ýa-da dürli baýramçylyklara ýa-da ýubileýlere sowgat hökmünde ulanylyp bilner.

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Iň pes sargyt mukdary näçe??

  MOQ dürli zatlara esaslanýan gaty çeýe.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  2-nji sorag. Sizde RTS önümleri barmy?

  Hawa, RTS önümlerini goldaýarys, ODM / OEM hyzmatyny kabul edýäris.

  3-nji sorag.Dizaýn ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, hünärmen dizaýn toparymyz bar, ideýa berip bilersiňiz, biz ony işläris.

  4-nji sorag.Nusga alyp bilerinmi?

  Elbetde, elementlere görä erkin nusgalar berýäris, has giňişleýin maglumat.biziň bilen habarlaşyň ..

  5-nji sorag. Amazon müşderiňiz we poçta gutusy bukjasy barmy?

  Elbetde, müşderilerimiziň köpüsi onlaýn satýarlar, howpsuzlygy üpjün etmek bukjasyny hödürleýäris.

  Q6.Hilini nädip dolandyryp bilersiňiz?

  Bir tejribeli gözleg toparymyz bar, köpçülikleýin önümçiligi yzygiderli barlar.

  7-nji sorag.Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

  Hakykata esaslanýan hil meselesi barada 100% jogapkärçilik çekeris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň