180 ° Aýlanma agaç çarçuwasy-4 bölek

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

Döredijilik dizaýnyndan doly bu aýlanýan ýüzýän surat çarçuwasy, Bu surat çarçuwasynyň dizaýny gaty döredijilikli.Dört 4 * 6 Inç ululykdaky surat çarçuwalary, daşamak we daşamak aňsat bolan kitap görnüşine bukulýan displeý stendini emele getirýär.

 • Nokat:JH-FW2415R
 • Material:MDF + Plexiglass
 • Ölçegi:6.5 * 4.5 * 1.2 Inç-4 bölek
 • MOQ:600 sany
 • Gaplamak:köpürjik halta + ak guty Her bölek
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Kitap görnüşine birleşdirilip, aňsatlyk bilen ýygnalýar we görkezilýär
 • Önümçilik wagty:35-40 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC, ISO
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 sany
 • Hyzmat:Öý bezegi pudagynda we hünärmen dizaýn toparynda 15 ýyllyk tejribe
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  1. Iň oňat ululygy:Her ýüzýän surat çarçuwasynyň ululygy 6.5 * 4,5 * 1,2 dýuým, arassa tebigy agaç reňkidir we ýakymly duýgy berýär.4 surat çarçuwasy owadan gül ýaly açylýar we bilelikde saklamak we görkezmek aňsat kitap döredýär.

  2.Material:ekologiýa taýdan arassa E1-MDF agajy, üstesine ýumşak kesmek, pleksiglas ekrany, has ygtybarly we ýeňil saýlaň.

  3. Häzirki zaman dizaýny:Gara reňk, Maşgala durmuşynyň her bir owadan pursatyny görkezýän ýönekeý we ajaýyp dizaýn.

  4. Nädip ulanmaly:Ony iş stoluna, myhman otagy ýa-da düşek stoly ýaly görnükli ýerde goýuň.

  5. Ageaşy maslahat beriň:Aghli ýaşlar üçin amatly, ýubileý, çagalaryň durmuş ýazgylary, doglan gün ýazgylary we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner.

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Öndüriji?

  Hawa, agaç surat çarçuwasynda ýöriteleşen öndüriji.

  2-nji sorag.Haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

  Bizde ISO 9001, BV, SGS, ECO materialy üçin REACH we zawodymyz üçin BSCI bar. Gerek bolsa beýleki şahadatnamalar hem bar.

  3-nji sorag.Dizaýn ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, hünärmen dizaýn toparymyz bar, ideýa berip bilersiňiz, biz ony işläris.

  4-nji sorag.Nädip nusga alyp bilerin?

  Size zerur suratlar ýa-da nusga jikme-jiklikleri (ululygy / reňki / nyşany / ýörite haýyş we ş.m.) bilen habarlaşyň, derrew düzeris. 

  5-nji sorag. Amazon müşderiňiz we poçta gutusy bukjasy barmy?

  Elbetde, müşderilerimiziň köpüsi onlaýn satýarlar, howpsuzlygy üpjün etmek bukjasyny hödürleýäris.

  Q6. Nusga näçe wagt gerek?

  Adatça aksiýa nusgalary üçin 1-2 iş güni.5-7 iş güni ýöriteleşdirilen nusgalar üçin.

  7-nji sorag.Esasy önümleri nädip barlaýarsyňyz?

  “QC” ähli önümçilige gözegçilik etdik we siziň üçin resmi barlag hasabatyny taýýarlaýarys. Sargyt üçin jogapkär satyjy hem jikme-jik ýalňyşlyklaryň öňüni almak üçin haryt taýýarlanylmazdan ozal barlag geçirer.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň