Öý ofis okuwçylary üçin aýlaw stoly kompýuter noutbuk stendi hökmünde ulanyň

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-LT0010L
 • Material:agaç, mata
 • Reňk:Custöriteleşdirilen
 • MOQ:600 sany
 • Gaplamak:köpürjik halta, goňur guty
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Tebigy
 • Önümçilik wagty:30-45 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:Zhejiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000000 sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  Bambuk agajyndan seresaplylyk bilen ýasalan: Bu noutbuk eýesi diňe bir super işlemän, eýsem estetiki taýdan hem ýakymly;Üsti ajaýyp bambuk agajyndan, ajaýyp tekizlige çenli çägelenen.

  Amatly işläň, stoluňyzdan uzakda: düşekde ýa-da düşegiňizde oturyp, biraz iş bitirmek, tomaşa etmek ýa-da kitap okamak isleýärsiňizmi?Bedatmak üçin bu kompýuter gapagy bar bolsa, öýüňiziň hemme ýerinde “ofisler” bolup biler.

  Işleýän wagtyňyz agyrylardan we agyrylardan gaça duruň: Stoluňyzda birnäçe sagatlap oturmak we ahyrynda boýnuň, arkanyň, bagryň we egniň agyrýan reseptdir;Bu noutbuk aýlaw stendinde rahat bolmak üçin aýagyňyza laýyk ýassyk bar.

  Computerolda kompýuter stoluňyzy alyň: Adaty kompýuter stoly bilen syýahat etjek bolsaňyz, goş goş töleglerini göz öňüne getiriň?Yikes;Krowat we diwan üçin noutbuk stolumyz gaty göçme;Bu ýeňil (agramy 5 funtdan aşak) we amatly göteriji tutawaç bilen gelýär.

  1 ýyl çalyşmak kepilligi bilen goldanýar: Müşderilerimize we planetamyza ygrarlydyrys (bu aýlaw stolunda plastmassa ýok);Her bambuk noutbuk stendine 1 ýyl çalyşmak kepilligi gelýär;Soragyňyz / aladaňyz bar bolsa bize habar iberiň.

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1.Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * Adatça 600 sany.Takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  2. OEM, ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  * Hawa.Size kömek etjek hünärmen dizaýnerlerimiz hem bar.

  3. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
  * Önümçilik ýagdaýyny islendik wagt barlap bilmek üçin öz zawodymyz bar.Önümçilik döwründe we ondan soň suratlar berip bileris.Şeýle hem gözden geçirip bilersiňiz.

  4. Töleg usulyňyz nähili?
  * T / T, L / C, D / A, D / P we Western Union.30% öňünden we 70% balans goldaýarys.

  5. Nusga berýärsiňizmi?
  * Hawa.Şeýle hem, nusgalaryň özleşdirilmegini goldaýarys.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň